ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຸດກວດກາບ້ານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ COVID-19

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຸດກວດກາບ້ານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ COVID-19