building

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳດີເດັ່ນ ຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດ (ສຄອຊ) ໃນໄລຍະ ໂຄວິດ-19” ປະຈໍາປີ 2021

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳດີເດັ່ນ ຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດ (ສຄອຊ) ໃນໄລຍະ ໂຄວິດ-19” ປະຈໍາປີ 2021

.....................................<

building

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຸດກວດກາບ້ານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ COVID-19

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຸດກວດກາບ້ານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ COVID-19

building

ເເບ່ງປັນນໍ້າໃຈຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ 1623, ສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1624 ແລະ ມູນລະນິທ

building

ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈໍາກັດ ນໍາສະເໝີກາໝາຍການຄ້າໃຫມ່ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ຈຸດປະສົງຂອງການປ່ຽນໂລໂກ້ໃໝ່

ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ພລາເນັດ ບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນ Logo ແລະ ໃນການປ່ຽນຊື່ຈາກ ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຄອມພິວເຕີ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຈຳກັດ